Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szervezeti kultúra

2009.05.25

Definíció:

Közös cél által meghatározott emberi kapcsolatok rendszere.

Funkció:

Az emberi közösség harmonizált és célirányos működése.

-Állandó tagság, vezető réteg.

-Formális, informális struktúra.

Formális struktúra:

-A szervezett szabályozott, írásban rögzített kapcsolatai. /mutatja, hogyan kellene működnie/

-Látható, tudatos, racionális, nyilvánosan hirdetett.

Informális struktúra:

-A tagok személyes kapcsolatai. /mutatja, hogyan működik a szervezet/

-Nem látható, nem tudatos, rejtett, érzelmeken alapuló.

 

-A szervezeti kultúra az informális struktúrára épül. Döntően befolyásolja a szervezetet alkotók tevékenységét és a teljesítményüket.

-Befolyásolja a hatékonyságot, a nyereséget, a vállalkozás társadalmi megítélését.

-A munkával, a fogyasztókkal, az üzleti partnerekkel, az emberekhez és a környezethez való viszonnyal kapcsolatos feltételezések, normák, értékek, észlelések.

Jellemzők:

-Irány: A kultúra mennyire támogatja a célok elérését.

-Átható jelleg: A szervezeti tagok mennyire ismerik a kultúrát.

-Erősség: Mennyire elfogadott a kultúra.

Típusok:

-Handy:

            -Szerepkultúra.

            -Feladatkultúra.

            -Hatalomkultúra.

            -Személyikultúra.

-Normák , értékek, viszonyok szerinti:

            -Kiválló kultúrájú vállalkozás.

            -Bürokratikus kultúrájú vállalkozás.

            -Zavaros kultúrájú vállalkozás.

            -Elviselhetetlen kultúrájú vállalkozás.

1.      Kiválló kultúrájú vállalkozás:

-Kiválló, egyértelmű stratégia.

-A célokkal azonosulnak a dolgozók.

-Kiválló kommunikációs rendszer.

-A problémák felismerése.

-Kiválló management.

-A munkavállalói teljesítményt mérik, és ezt a dolgozók is igénylik.

-A teljesítménybérezés a jellemző.

2.      Bürokratikus kultúrájú vállalkozás.

-Formalizált, túl struktúrált, erős szabályozottság.

-Soklépcsős hierarchia.

-Nincs újítás, nem támogatott a kreativitás.

-A dolgozók nem lelkesednek a munkáért.

-Formális kommunikációs rendszer.

-Rideg viszony a beosztottak és a vezetők közt.

3.      Zavaros kultúrájú vállalkozás:

-Nincs tartós értékrend a célnál.

-Nincs jövőkép.

-Formális tisztelet a vezetők felé.

4.      Elviselhetetlen kultúrájú vállalkozás:

-A súlyos problémákkal van elfoglalva.

-Nincsenek stratégiai feladatok.

-Spontán döntések.

-Nincs stabil értékrend és kreativitás.

-Mindezek hatására csökken a vállalkozás iránti elkötelezettség.

 

Hofstede:

-Nemzeti kultúrák vizsgálata:

            -Hatalmi távolság, dimenzió.

            -Bizonytalanság, Tűrés dimenzió.

            -Individualista/Kollelktivista dimenzió.

            -Férfias vagy nőies jelleg.

 

Kono:

-A vállalkozáson belül elfogadott közös értékek.

-A döntéshozatalban használatos gondolkodásmód, eljárások.

-A vállalkozásnál általánosan érvényesülő viselkedési minták.

 

Quinn:

-Befelé-kifelé összpontosítás dimenziója.

-Szoros kontroll, rugalmasság.

 

A humánstratégia helye, szerepe, kialakítása, a humánpolitika, a humánmanagement kialakításai és újfajta szerepkörei

 

A szervezet

Több személy tevékenységének ésszerű koordinációja, a munkavégzés és a tevékenységi körök egyidejű megosztásáben a tekintély és a felelősség hierarchiája alapján.

Alapeszmélye:

Abból a tényezőből fakad, hogy az egyén önmagában képtelen valamennyi igényét teljesíteni, tehát másokra van utalva /megbecsülés szükséglet/.

Olyan szervezetet kell létrehozni, melyben az egyén személyi képességeit kibontakoztathatja, lehetősége van a fejlődésre és az önmegvalósításra.

 

Az emberi erőforrás management

Funkciója:

Az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásaival foglalkozik.

Célja:

Biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását. Teszi ezt annak érdekéban, hogy az egyéni és a szervezeti célok megvalósuljanak.

Tulajdonságai:

-Nem fogy el az alkalmazás során.

-Nem raktározható.

-Döntéseket hoz.

-Nem tulajdona a vállalkozásnak.

-képes saját teljesítményét befolyásolni.

Tevékenységek:

-A Hr tervezés.

-Munkakörök kialakítása, elemzése.

-Toborzás, kiválasztás.

-Teljesítményértékelés.

-Munkaerőfejlesztés.

-Karriertervezés.

-Ösztönzés.

-Érdekegyeztetés, munkakapcsolatok.

A humánstratégia megvalósításának lépései:

-A cég holléte.

-Hova akar eljutni.

-Mit kell tenni.

-A haladást mivel mérjük.

-Megvalósítás.

 

Humánpolitika.

Követelmények:

-A vállalkozási filozófia kialakítása, összehangolása a humánstratégiával.

-Magas tanulási potenciál.

-Kezdeményező.

-Rugalmas.

-Kockázatvállalás.