Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A vállalkozás és működésének közege

2009.05.25

Fogalma:

Egy javakat előállító és szolgáltatásokat nyújtó önálló, szervezeti alapegység. Hosszútávon nyereségnövelésre, profitszerzésre és tőkegyarapításra törekszik. Ezért kockázatot kell vállalnia. Külső környezetével árú és pénz kapcsolatban áll. /fogyasztó, szállító, pénzintézetek, beszállító/

-Működéséhez szükség van eszközökre, termelési témyezőkre, melyeknek egy része befektetett eszközök. /Tartósan, több mint egy éven át szolgálják közvetlenül vagy közvetetten a gazdálkodó tevékenységét./

-Forgó eszközök:

Rövid ideig a termelés szolálatában, egy termelési perióduson belül elhasználódnak, értékük visszatérül.

 

Személyi érintettek:

1.      Belső érintettek:

-A vállalaton belül fejtik ki a tevékenységüket a vállalati és saját céljuk érdekében.

-Tevékenységük összessége együttesen biztosítja a zavartalan működést.

            -Tulajdonosok.

            -Vállalati vezetők.

            -Alkalmazottak.

            Ezek sokszor nem különülnek el élesen egymástól.

2.      Külső érintettek:

-A személyi kapcsolat a vállalat és annak környezetével /szállító, fogyasztó, versenytársak, állami intézmények, pénzintézmények, érdekképviseleti szervek, termelésvédők/

-Alaptevékenység: Termelés és/vagy szolgáltatás.

-Termelés:

Olyan gazdasági folyamat, melyben az ember munkájából javakból, javakkal szükségletkiegyenlítésre alkalmas javakat állít elő. /javak=termékek/

 

Termelési folyamat:

1.      A termelés méretnagysága

-tömeggyártás /az egyszerűbb termékek/

-sorozatgyártás

            -kis

            -közepes

            -nagy

-egyedigyártás /speciális megrendelésre/

2.      A gyártási rendszer típusa

-Folyamatrendszerű /A termék minden folyamaton végigmegy/.

-Csoportos vagy zárt rendszerű.

-Műhelyrendszerű.

-Projectrendszerű /egyedi vagy egyszeri/.

3.      A termék jellege szerint

-Szabványosított, többnyire egyszerű termékeket előállító termelés /élelem, ruha/.

-Összetett, több részből álló termelés /gépek, berendezések/.

 

Szolgáltatás

Fogalma:

Olyan tevékenység, melynek eredménye termelési és fogyasztási szükségletek kielégítése annélkül, hogy újonnan állítana elő anyagi javakat.

1.      Dolgokra irányuló szolgáltatás /autómosó/.ű

2.      Személyekre irányuló szolgáltatás /fodrász/.

 

1.      Piacosítható.

2.      Nem piacosítható.

 

A vállalkozás célrendszere, működése, működési köre, küldetése

-A célok és a küldetés kapcsolódik egymáshoz, hiszen a célok csak akkor valósulnak meg, ha a vállalat rendszeresen eleget tesz a társasági küldetésnek.

            -nyereség, profit.

            -a vállalati tőke növelése.

-A nyereség rendeltetése, hogy felhalmozódjék és ez tőkévé válljon, működjön. /nyereség, tőke, nyereség/

-Az alapvető célok a belső érintettekhez kapcsolódnak, de a belső érintetteknek különbözőek a céljai.

-A szervezeti célok kialakításának elő kell segíteni az egyéni célok kialakulását.

-Az alacsonyabb vállalati cáloknak segítenie kell a magasabbak kialakulásáben.

 

Társadalmi küldetés:

-Meghatározza, hogy milyen piaci igényeket hogyan kell kielégíteni.

-Az igénykielégítésnek különböző módjai lehetnek, időben eltérő.

-A legmegfelelőbb kiválasztása. Nem lehet komolyan teljesíteni a társasági küldetést a fogyasztói igények ismerete nélkül.

 

Működési kör:

-Megjelöli azokat az igényeket, amelyeket a társaság ki akar elégíteni.

-Meghetározza, hogy melyek azok a fogysztói csoportok, melyek igényeit ki akarják elégíteni.

-A célokat és a társasági küldetést kapcsolja össze.

-A küldetés teljesítése feltétele a célok megvalósítására.

-A vállalkozási célok megvalósulása jelenti a küldetés teljesítését.

A vállalkozásnak a saját- és a piaci érdeke, hogy a piac szükségleteit maximális profit mellet tudja kielégíteni konkrét termékekkel konkrét vásárlói csoportnak a konkrét fogyasztói igényekhez igazodva.

 

Piaci viszonyok a vállalkozások számára

-A forgalom a cserék összessége, amiből létrejön a piac.

-A termelés eredménye a forgalomsegítségével jut el a fogyasztókig. A forgalomban derül ki a gazdálkodás minősítése.

-A forgalom funkciója a felhasználó igényeinek visszacsatolása a termeléshez.

-A legfőbb információ az ár.

-A piaci ár orientálja a gazdasági szereplőket.

Termelési tényezők piaca

Fogyasztási cikkak piaca

 

A piac, a forgalom főbb kategóriái:

Kereset, kínálat, ár, jövedelem, verseny. =) közös hatás egymásra

 

A piacra való belépések korlátai:

-Állami szabályok betartása.

-Tőkehiány /kezdetben nehéz hitelhez jutni/.

-A partnarválasztás költségei.

-Új elosztási csatornák megszervezése.

-A piacon lévő szubjektív elfogultság.

-A versenytársak agresszív megnyilvánulásai.

 

A piacról való távozás korlátai:

-A tárgyi eszközök struktúrájának megváltozása miatt bizonyos eszközöket el kell adni.

-A munkaerő konvertálásának hiánya.

-A hitel terhe.