Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. A szervezet általános jellemzői, történeti kialakulása

2010.07.14

Az emberek csoporttokban élnek.

Melyek ezek?

Ò     csoport,

Ò     közösség, ® szervezet

Ò     család.

 

A SZERVEZET FOGALMA: Klein Sándor szerint: „Két vagy több ember szándékosan összehangolt tevékenységének rendszere.”

            Más megfogalmazásban:

            Emberek közötti munkamegosztás valamilyen algoritmus szerint egy cél megvalósítása érdekében.

 

A SZERVEZET: körülhatárolt, leírt szerepek, amelyeket kiosztanak,

 • teljesítményre, formális követelményekre vonatkozó kritériumok,
 • eleve adottak a szerepek, amikre a személyek vállalkoznak,
 • állandó a célrendszer.

 

A SZERVEZETEK KIALAKULÁSA

 • Kezdetben horda jellegű szerveződések voltak (a munkamegosztás), majd az államok kialakulásával megjelentek a szervezetek.
 • Az első szervezetek a hadseregek voltak, ahol a személy és a funkció élesen elkülönült.
 • Az ipari forradalom után, a technológia fejlődése következtében a munkafolyamatok bonyolultabbak lettek. Ennek következménye a munkamegosztás, a koordináció.

            Világosak a célok, de összetettebbek is: profittermelés, piacbővítés, fennmaradás.

 • Tudatosság a szervezetekben.
 • Az első elméletek ekkorra tehetők. MORGAN

1. modell: MEREV BÜROKRÁCIAjellemzője: felső vezető által hozott döntés, szigorú ellenőrzés, hierachikus szolgálati út, a működés elvei rögzítettek. ® funkcionális szervezet

2. modell: A VEZETŐK CSOPORTJA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT BÜROKRÁCIA – jellemzője: A tevékenység bővülése miatt vezetői csoportok veszik át a vezetés egyes feladatait.                                                  ® divizionális szervezet

3. modell: BÜROKRÁCIA RÉSZLEGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL, SPECIÁLIS FELADATOKRA LÉTREHOZOTT IDEIGLENES MUNKACSOPORTOKKAL – jellemzője: rugalmasság ® bátrabban hoz létre munkacsoportokat.

                                         ® laza szervezetű bürokrácia

4. modell: MÁTRIX SZERVEZETEK – jellemzője:

A „hatalom igazságos elosztása”. Funkciók szerint felosztott hagyományos szervezet és a kutatócsoport-szervezet keresztezéséből jön létre. A munkavállalónak így 2 főnöke van. Előnye, hogy a munkaerő hatékonyabb, a változó körülményekhez jobban igazodó alkalmazást tesz lehetővé.

5. modell: A PROJEKTRE ÉPÜLŐ SZERVEZET ®

jellemzője: a felső vezető meghatározza az irányvonalat, a stratégiát, az értékrendet. A szakemberek munkacsoportokban dolgoznak, felelősséggel is tartoznak a munkacsoportnak. A munkacsoportokra nagy dinamizmus és kiemelt felelősség a jellemző.

6. modell: ORGANIKUS HÁLÓ LAZA KAPCSOLATOKKAL ® jellemzője: az ilyen szervezet lazán kötődő részlegekből, hálózatokból áll. Központja egy kevés tagból álló szakértői csoport, akik meghatározzák a stratégiai irányt, segítik a különböző egységek

munkáját, közös értékrend kialakításával fogja össze a hálózat egészét. Szerkezet, határai nem

meghatározottak.  Alapszabály: a szervezet tervezésénél a stratégiából ill. az ahhoz tartozó feladatokból kell kiindulni. Azt a szervezeti formát célszerű választani, amely a stratégia megvalósítását a leghatékonyabban szolgálja. Ám a stratégiának figyelembe kell vennie a környezet sajátosságait.

 

A SZERVEZET JELLEMZŐI: Látható jellemzők: struktúra, szabályzatok, célrendszer és erőforrások

Informális jellemzők: normák, viselkedési szabályok, motivációk, érzelmek, értékek, attitűdök, kommunikáció, vezetési stílus.

A szervezet formális felépítése magában foglalja:

-         az alá- és fölérendeltségi viszonyokat,

-         az egységeket,

-         a hatásköröket és azok szabályozását,

-         a munkamegosztást és annak szabályozását,

-         a koordinációt és annak szabályozását.

 

A SZERVEZET MÉRETE

 • Nagyobb szervezet: fokozott specializáció, hatáskörök delegálása, szabályok, eljárások formalizálása.
 • Kisebb szervezet: személyes kapcsolatok, gyakori interakció, erősebb az összetartozás érzése, csapatjelleg, „mi tudat”.
 • A szervezet nyitott rendszer ® állandó kölcsönhatásban van a környezettel. (mikro-, makrokörnyezet).
 • A szervezeten belül léteznek formális csoportok ezeket a vezető hozza össze. (Informális

            csoportok egyéni és kollektív érdekből természetes úton fejlődnek ki.