Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


11. A csoporton belüli szerepek és a csoportnormák

2010.07.14

Csoporton belüli szerepek:

  • Feladatorientált – elősegítik és koordinálják a döntést, a feladat-végrehajtást,
  • kapcsolatorientált – elősegítik a csoport fennmaradását, fejlődését, az összetartozás érzésének megerősítését, a belső harmóniát, a jó légkört,

[„Az iskolai légkört leginkább a személyes viszonyok és a tárgyi körülmények befolyá-solják. (…) ez az elégedettségben és a produktivitásban mérhető.” – Ormai Vera]

  • Önmagunkra irányuló – az egyéni célok hangsúlyozása a csoport rovására.

 

  • Balbin – sikeres team akkor hatékony, ha egymást kiegészítő tulajdonságokat, szerepeket jelenítenek meg a tagok:

            vállalatépítő: lelkiismeretes, fegyelmezett,

            palánta: kreatív,

            forrásfeltáró: jó kapcsolatteremtő, a források hatékony hasznosítása,

elnök – tekintélye van,

            serkentő – makacs, érzelmektől vezérelt, erőszakos, dinamikus,

            helyzetértékelő – alternatív, kreatív helyzetek között dönt, csak kritikus helyzetekben kerül előtérbe,

            csapatjátékos – extrovertált, jóindulatú, erősíti a csapatszellemet,

            megvalósító – rajta múlik, hogy a megkezdett dolgok be is fejeződnek.

 

Csoportnormák: elvárt viselkedésmintákat fejeznek ki és leír-nak olyan magatartásformákat, amelyeket a csoport nem tolerál. Sokszor áltlános erkölcsi vagy jogi meghatározásokban, imperatívuszokban fogalmazódnak meg, de forrás a szervezet írott és íratlan szabályai. Néhány csoportnorma a csoport működése során alakul ki.

 

Csoporton belüli szerepek:

Funkciójuk:

  • biztosítják a fennmaradást,
  • előre jelezhetővé teszik a csoporttagok jövőbeli magatartását,
  • csökkentik a tagok közötti kellemetlenségeket,
  • megjelenítik azokat az érétkeket, amelyek a csoportot másoktól megkülönböztetik.

Különböző csoportok – különböző normák; a legtöbb csoportra jellemző normák négy csoportba sorolhatók:

-         teljesítménynormák – lehet negatív is,

-         erőforrás elosztására vonatkozó normák – lehetőségek és jutalmak igazságos elosztása,

-         külső megjelenés – nyilvános viselkedés,

-         informális közösségi normák – társas kapcsolatokat szabályozó íratlan szabályok (névnap/születésnap, kirándulások, közös vacsorák)

Konformitás – normák szerinti viselkedés, a normák elfogadása, nemcsak pejoratív tartalma van!

Az egyén a társas befolyásolásra három módon reagálhat:

-         behódolás, engedelmesség – jutalom- vagy büntetésfüggő csak addig tartható fenn, amíg a jutalom vagy a büntetés tart,

-         azonosulás (identifikáció) – hasonlítani szeretnék a befolyásolóhoz; az egyén hisz az átvett magatartásformákban, az értékítéletekben,

-         internalizáció – a normákat, értékeket azért fogadom el, mert megegyezik a sajátommal.

Csoportfolyamatok : a csoport fejlődése,

-         a csoporton belüli információcsere, kommunikáció,

-         a csoporton belüli döntési folyamatok.