Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Vonáselméletek - Eysenck

2008.10.25

Ø      Introvertált és extravertált elméletekkel foglalkozott (Jungtól származó fogalom)

Ø      Az introverzió-extraverzió dimenzió azt jelzi, hogy a személy figyelme milyen mértékben irányul önmaga irányába befelé vagy a külvilág irányába kifelé.

Ø      Introvertált: magának való ember, félénk

o       Bizonyos dolgokkal szeret egyedül foglalkozni

o       Nem feltétlenül magányos

o       Nem biztos, hogy boldogtalan

o       Sérülékenyebb, érzelmileg könnyebben reagál

o       Alacsonyabb az ingerküszöbe

o       Nem társaságkedvelő, szeret visszahúzódni

o       Nem domináns

o       Nem keresi az izgalmakat, élményeket

o       Átgondolja cselekedeteit

Ø      Extravertált:

o       Impulzív: gyorsan cselekszik és csak utána gondolkodik

o       Meggondolatlanul cselekszik és odafigyelést igényel

o       Társaságkedvelő, szereti, ha sokan vannak körülötte

o       Stressz esetén inkább társaságba mennek

Ø      Jung: az egyik típus magában hordozza a másik árnyékát

o       Helyzetfüggő, hogy melyik jön elő

o       A másik típust edzeni kell a túlélés miatt

Ø      Eysenck: a jungi elmélethez tudományos kutatást kapcsol

Ø      Aras: a fölszálló agytörzsi aktiváló rendszer

o       Izgalmi szint (magas vagy alacsony)

o       Az emberrel vele született vonás

o       Az introvertáltnak magas ez a szint

Ø      A neurocitás (labilitás - stabilitás) olyan érzelmi dimenzió, ahol az egyik neurotikus (labilis) végponton a hangulataiktól vezérelt, szorongó, csapongó és rosszul alkalmazkodó egyének állnak, a másikon a (stabil) pedig a higgadt és jól alkalmazkodóak.

Ø      Emocionaltiás: milyen intenzitású külső ingerek borítják ki az embert

Ø      Nem tudni, konkrétan hány személyiségfaktor van

Ø      Extravertált: több optimizmust sugalló szót, igét, határozószót használ.

Ø      Intravertált: a helyzetet akarja világosan leírni, főnevet, jelzős és melléknevet használ gyakran

Ø      Mérése: extraverziós skála

4 típus – 4 szélsőség

ES:

A társadalom hasznos tagja, másokat irányító

Nem zökkenthető ki könnyen

Nyitott, magabiztos, társaságkedvelő, bőbeszédű

Optimista, élénk, magamutogató

Készséges, gondtalan, domináns, könnyed

EL:

Emocionálisan bizonytalan

Könnyen kizökkenthető

Nem érzékenyek a büntetésre, a fájdalomra, a szeretetre

Nincsen bűntudata

Képtelen felelősséget vállalni

Agresszív, impulzív, sértődékeny, nyugtalan, kiszámíthatatlan

IS:

Megfontolt, csendes, türelmes, kiegyensúlyozott, óvatos

Határozott, nyugodt, passzív, komoly

Megbízható, békés

IL:

Érzelmileg könnyen kizökkenthető, hangulatember

Szorongó, pesszimista, döntésképtelen, bizalmatlan

Félénk, emberkerülő, csendes

 

 

EMOC. LABILIS

EMOC. STABIL

INTRAVERTÁLT

 

melankolikus: csendes, pesszimista emberkerülő, megfontolt, merev, szeszélyes, szorongó, tartózkodó

 

flegmatikus: passzív, gondos, komoly, békés, megfontolt, megbízható, kiegyensúlyozott, nyugodt

 

EXTRAVERTÁLT

 

kolerikus: aktív, optimista, impulzív, változékony, izgulékony, agresszív, nyugtalan, sértődékeny

 

szangvinikus: szociáblis, bőbeszédű, készséges, könnyed, élénk, gondtalan, vezető

 

 

Extraverzió vs. agresszió:

Pszichopata triász:

Nem szeret, nem tanul, nincs bűntudata

Nem vállal felelősséget

Pszichopatat báj: az ujja köré csavar mindenkit

Kalandvágy: élménykereső magatartás

Visszaeső bűnözők a pszichopaták, akik mindenkinek a figyelmét aarják elérni

Vonás: viselkedés forrása (inspirálja a cselekvést)

Szituációs elmélet: nincsenek vonások

Ø      A szituációk határozzák meg a viselkedést

Ø      A gyenge szituációkban mindenki önmagát adhatja

Ø      Az erős szituációk, például a hadseregben jelennek meg.

Interakcionista elmélet: a cselekvések, a vonások kölcsönhatásban határozzák meg a viselkedést

Fejlődőképesek a vonások:

Ø      Önmagával való megbékélés

Ø      A félénkség, mint vonás a felnőttkorban megmarad

Ø      A viselkedés előrejósolható, ha a vonások pontosan mérhetőek

Nomatetikus elmélet: minden ember más

Idiografikus elmélet: van-e örökletes aspektusa a vonásoknak?

Ø      Vita azzal kapcsolatban, hogy a homoszexualitás örökletes-e?

Ø      A nyitottság örökletesen igazolható

Buss – Plomin: 3 fő vonás

Ø      Aktivitás: cselekvés intenzitása, tempója

Ø      Szociabilitás: társaságkedvelő

Ø      Emocionalitás: stresszérzékenység, hirtelen harag

Ø      Átfedés a BIG FIVE-val kapcsolatban