Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


11. Szociális tanuláselmélet

2008.10.25

E szerint a viselkedés nemcsak mások viselkedésének, és az adott környezetnek a megfigyelése, hanem a belső kognitív folyamatok is irányítják.

David Rapaport – kognitív pszichológia

Uralkodás az indulatok felett

A szociális tanulás elmélet a kognitív pszichológia egyik ága

Bandura – szociális – kognitív elmélet:

Ø      Olyan kölcsönös meghatározottságot hangsúlyoz, melyben a viselkedés külső meghatározói és a belső meghatározói egymással összefonódó együttest alkotnak

Ø      A környezet befolyásolja a viselkedésünket, mely hatással lesz arra, hogy milyen környezetet alakítunk ki magunknak, és ez ismét visszahat a viselkedésünkre.

Ø      Az emberek átgondolják, hogy mit tegyenek, elképzelik a lehetséges kimeneteleket, célokat tűznek ki, majd kidolgozzák az elérésükhöz szükséges stratégiát.

Ø      A legtöbb viselkedés külső jutalmak és büntetések hiányában zajlik, és az önszabályozás belső folyamataiból ered.

Ø      Nem kell a megfigyelt viselkedéseket feltétlenül megvalósítanunk, elég, ha emlékszünk rá, hogy melyek voltak a jutalmazott vagy büntetett viselkedések.

Ø      Minden új helyzetben azoknak az elvárásoknak megfelelően fogunk viselkedni, melyeket mások viselkedésének megfigyelése során halmoztunk fel.

Ø      Bandura a környezet, a viselkedés, és a személyiség kogníciójának kölcsönhatását vizsgálja.

Ø      Szociális megerősítők -) dicséret

Ø      Önmegerősítés (a Freudi felettes énhez hasonlít)

Ø      Empatikus vagy behelyettesítő utánzás:

  • A felnőtt viselkedését akkor utánozza, amikor jutalmat kap.
  • A szociális megerősítést nem a modelláló, hanem a modell kapja.

Kísérlet – 3 csoport filmet néz, csak a film vége más, majd játék egy szobában (frusztráció – a játék elvétele)

  1. bábu ütlegelése után  ajándék adása a gyereknek (agresszívak)
  2. nincs vége a filmnek (nyugodtabbak)
  3. büntetést kap a gyerek (köztes állapot)

Bandura hatása: a filmek végén a gonosz nem győzhet, hisz ez arra nevelne, hogy a konfliktusok megoldása az agresszió

A pozitív viselkedést kevésbé utánozzák

Obszerváiós (megfigyeléses) tanulás: a tanulás létrejött a megfigyelés által.

Megfigyeléses tanulás feltételei:

Ø      Idői egybeesés

Ø      Figyelem erőssége

Befolyásoló tényezői:

Ø      Motiváció

Ø      A modell iránti vonzalom (ha a modell közel áll az egyénhez)

Kísérlet – 2 csoport

  1. folyamatos jó kapcsolat a vezetővel
  2. semmilyen kapcsolat a vezetővel

Egy tárgy keresésénél az 1. csoport tagjai utánozzák a vezetőjüket, tehát inkább attól tanulnak, akit jobban szeretnek.

Az egyénben lévő hatékonysági kérdés: az embernek érzékelnie kell, hogy mennyire hatékony ő a környezetében.

Kontrollhelyek kérdése: (Rotter)

Külső kontrollos személyek:

Ø      Jól sikerül valami (szerencse)

Ø      Rosszul sikerül valami (pech)

Belső kontrollos személyek:

Ø      Önmaga felelősségét látja a jó és a rossz történésekben.

Megőrzés folyamata:

Ø      Szerepjátékok (gyakorlással őrzi meg)

Ø      Rejtett gyakorlás (behelyettesítő szerepismétlés) -) a nevelő és a nevelt kapcsolata kölcsönös tanulásból áll

Közvetítő folyamatok:

Ø      Képi közvetítés: a valóság egy mozzanata az egész képet eljuttatja

Ø      Verbális kódolás

Szabálytanulás:

Ø      A verbális kódolás révén

Ø      A szabályok felismerése