Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


10. Önmegvalósítás (Maslow, Rogers)

2008.10.25

Rogers:

A kritikai gyakorlatból dolgozta ki elméletét, mint Freud

Önmegvalósító tendencia:

Ø      Az emberi szervezet alapvető motivációs ereje

Ø      A szervezet arra való törekvése, hogy megvalósítsa és aktualizálja képességeit

Ø      A kibontakozó szervezet korlátain belül próbálja megvalósítani lehetőségeit.

Ø      A személyiség nem minden esetben észleli világosan, hogy mely cselekedete vezet személyes növekedéshez, és melyik nem, de ha egyszer az irány világossá válik, akkor a növekedést fogja választani

Ø      Nem tagadja a biológiai szükségletek létezését sem.

Kliensközpontú terápia (nem direktív):

Ø      A megvalósulás elsőbbsége

Ø      Pszichoterápiás módszer

Ø      Arra épít, hogy mindenki rendelkezik a változáshoz szükséges képességekkel és az egyén képes eldönteni ennek irányát

Ø      Míg a kliens a saját problémáit elemzi, a terapeuta tükörként viselkedi

Az én (self)

Ø      Én -) tartalmazza az ént jelző összes elképzelést, észlelést, érzéket

Ø      Énfogalom -) nem feltétlenül a valóságot tükrözi

Ø      Minden ember az énfogalom mentén értékeli a tapasztalatait és szeretne az énképével összeegyeztethető módon viselkedni.

Ø      Az énfogalommal nem konzisztens dolgokat nem szívesen engedi be a tudatába (hasonlít Freud elfojtás koncepciójára)

Ø      Minél több letagadott, az énfogalmához rosszul illeszkedő tapasztalata van, annál nagyobb lesz a szakadék az én és a valóság között.

Ø      Az énfogalommal össze nem egyeztethető személyes érzések arra kényszerítik az egyént, hogy elzárkózzon a szorongáskeltő valóságtól.

Ø      Jól alkalmazkodó személy: az énfogalma összhangban van a viselkedésével, énképe rugalmas, és az új gondolatok befogadásával változni képes.

Ø      Mély szakadék: súlyos szorongást vagy egyéb érzelmi zavart okozhat

Ø      Mindannyian rendelkezünk ideális énképpel, elképzelésekkel, hogy milyenek szeretnénk lenni. Minél közelebb áll énideálunk a reális énképünkhöz, annál boldogabbak leszünk.

Ø      Feltétel nélküli pozitív elfogadás: ha ez feltételhez kötött, akkor valószínű az énfogalom eltorzul.

Maslow:

Ø      Szükséglethierarchia

Ø      Azokat vizsgálta, akik a legtöbbet hozták ki magukból

Ø      A lehetőségek eleve benne vannak az emberbe, veleszületettek

Ø      Az alapvető biológiai szükségletektől a pszichológiai motivációkig terjed.

Ø      Az adott szintet legalább részben ki kell elégíteni ahhoz, hogy a felette lévő szint szükségletei a cselekvés jelentős motivációerőivé váljanak

Ø      A legerősebb szükséglet a biológiai (élet fenntartása)

Ø      Felfelé szociálisabbá, emberibbé válnak.

Ø      Önmegvalósítás:

·  A kiteljesedés irányába mozdul előre.

·  A távoli lehetőségek hívó hangja.

·  Az embert megfogja valami, amitől nem tud szabadulni.

·  Jól megfigyelőképesség, kiteljesedett látásmód.

·  Önmagunk és mások elfogadása, olyannak, amilyen.

·  Friss látásmód, kreativitás.

·  Konvergens: a lehetőségek közötti választás

·  Divergens: maga teszi fel a kérdéseket és a kérdések újabbakat szülnek

·  Filozófiai, etikai kérdésekre fogékonyak.

·  Kevés emberrel van mély kapcsolata (intraverzió)

·  Csúcsteljesítmény (óceánérzés): az önmegvalósító emberek nagy pillanatai, harmónia szállt rá (áhitat, extázis, rácsodálkozás), a személyiség és a tevékenység egybeforr

 

 

Önmegvalósítás, önkiteljesedés

Esztétikai szükségletek (rend, szépség)

Kognitív szükségletek (megismerni, megérteni)

A megbecsülés szükséglete (teljesítményt felmutat)

A hovatartozás és a szeretet szükséglete

Biztonsági szükségletek

Fiziológiai szükségletek