Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tematika

2009.12.06

A) Társadalom és nevelés

1-2. Mire való a nevelés- és oktatásszociológia, és mire nem?

- Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994. Mi a nevelésszociológia? (15-42. old.)

- Giddens, Anthony:  Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.,  13. Oktatás, kommunikáció és média (407-433. old.)

3-4. Valóban több problémánk van-e ma a gyermekek nevelésével, mint elődeinknek volt?

A család, a szülői és a gyermekszerep, az iskola funkcióinak társadalomtörténete

- Giddens, Anthony:  Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.,  3. Szocializáció és életciklus (86-112. old.)

- Németh András, Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola. A gyermekkor változó színterei. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 1997. 9-101. old. 

-Buckingham, David: A gyermekkor halála után. Felnőni az elektromos média világában. Helikon, Bp., 2002. 46-166. old.

B) Iskola a társadalomban

5-6. Miért más ma az iskola, mint régebben és milyen lesz holnap?

Az iskolarendszerek társadalomtörténete, oktatási rendszerideológiák

- Németh András: Az iskola. In: N.A., Boreczky Á. i. m.: 102-140 .old.

- Lukács Péter: Iskolarendszerek a fejlett országokban. Educatio, 1996. 2. sz. 203-214. old.

- Szabó Ildikó: Iskola és társadalom.  Közoktatással kapcsolatos társadalmi elvárások Magyarországon, 1999.  http://zenit.freeweb.hu/cikkisktars.html

7-8. Miben hasonlít és miben tér el a fejlett országok iskolarendszereitől a magyar?

Közoktatási rendszerek külföldön és Magyarországon. Az oktatási expanzió. Az EU és az OECD oktatáspolitikai törekvései

- Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. ÚMK, Bp., 2006. 43-135. old.

- Lukács Péter: Nyugaton és nálunk, In: Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika és vallásszabadság, Új Mandátum Kiadó, Bp., 2000. 39-71. old.

9-10. Növeli-e, vagy csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket az iskola?

Társadalmi mobilitás és iskola. Az egyenlőtlenségek újratermelése. Szelekció és önszelekció. A hátrányos helyzet  értelmezései

- Andor Mihály, Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Bp., 2000. 9-42., 73-145., 217-226. oldalak

C)  Társadalom az iskolában

11-12. Miért van  hivatalos tanterv, ha a „rejtett tanterv” alapján nevelünk?

Tanterv és rejtett tanterv, iskolai rituálék, iskolai erőszak. Az iskola és az osztálytermek belső világa,  pedagógus  és diák. Reform- és alternatív pedagógiák, multikulturalizmus, inkluzív iskola.

- Gubi Mihály: Szemelvények egy iskola életéből. In: Andor Mihály szerk.: Iskola és társadalom. WJLF ­ Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. 102-130. old.

- Forray R. Katalin.: A multikulturális/interkulturális nevelésről. In: Lukács P., Nagy P. T. szerk.: Oktatáspolitika. FKI – ÚMK, Bp., 2004. 134-144. old.

13-14. Felesleges diplomások termelése?

A felsőoktatás átalakulása: „tömegesedés”, „Bolognai folyamat”

- Tímár János, Polónyi István: Tudásgyár vagy papírgyár?  In: Lukács P., Nagy P. T. szerk.: im. 272 – 281. old.

- Lukács Péter.: Piaccá lett felsőoktatás: ugyanott, 282 – 288. old.