Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Laswell elméleti modellje

2009.05.30

h    Narratív (elbeszélő) modell. Tömegkommunikációs modell, a Shannon – Weawer modell verbális változata, felépítése lineáris. A kommunikációt üzenetek folyamatos átadásával jellemezte. A hatás megfigyelhető, változatos és mérhető. Ha az egyik elem változik, akkor a hatás is változni fog. Változhat a kódoló, az üzenet, a csatorna.

h    Ki mit mond?

h    Kinek?

h    Milyen csatornán?

h    Milyen hatással?

h    (Laswell elsősorban a propaganda elemzéseiről híres) A legtöbb modell ezen a modellen alapul.

 

 

Tömegkommunikációs modell /1948/

Laswell a tömegkommunikációs folyamat narratív modelljét alkotta meg. A modell lényegét 4 kérdésbe sűrítette: ki mit mond? Milyen csatornán? Kinek? Milyen hatással?

Laswell modellje Shannon és Weaver telekommunikációs modelljének verbális változata. Felépítése lineáris. A kommunikációt a kommunikátor és a befogadó között zajló üzenetátadás folyamatának tekinti. Figyelmének középpontjában a kiváltandó hatás áll, és nem az üzenet szemantikus megformáltsága.

Hatáson a befogadóban kiváltott, megfigyelhető és mérhető változást érti, melyet a folyamatosan azonosítható elemei /kommunikátor, befogadó, üzenet, kód, csatorna/ idéznek elő. Ha ezen elemek egyikét megváltoztatjuk, akkor a hatás is változni fog. A tömegkommunikációs elemek többnyire ezen alapulnak.

A koncentrikus körök modellje: /1974, tömegkommunikációs modell/

A Shannon és Weaver modell alkalmazható mindenfajta kommunikációra, de hiányoznak belőle csak a tömegkommunikációra jellemző sajátosságok.

1974-ben Ray Hiebert, Donald Ungurait és Thoman Bohn egy új modellt állítottal elő, melynek középpontjában a kódoló forrás található. A külső körök egyike a befogadó közönség. Köztük számos, a tömegkommunikáció szempontjából fontos elem helyezkedik el.

1.      Kapuőr:

A tömegkommunikációban több száz ember vesz részt. Azt, aki megállíthat vagy megváltoztathat egy, a közönség felé tartó üzenetet, kapuőrnek hívják. A hírszerkesztők vagy az olvasószerkesztők is kapuőrök, akik az adott médium profiljának a legmegfelelőbb szövegeket válogatják ki publikálásra a több száz lehetséges közül.

2.      Regulátor:

A koncentrikus körök modellje több olyan tényező hatását ismeri el, melyek alakítják vagy újraformálják a tömegkommunikációs üzeneteket, mielőtt azok elérnék a közönséget. Ezeket hívjuk regulátoroknak.

3.      Szűrő /filter/:

Az üzenet dekódolásakor a befogadóra számos szűrő hat. Az üzenetek megfogalmazására használt kódot és a szimbólumokat információs filtereknek nevezzük. Megkülönböztetünk fizikai /pld.: fáradtság/ és pszichikai /pld.: vegetarianizmus/ filtereket is.

4.      Erősítés:

A modellben egy kifelé mutató nyíl jelzi, hogy a tömegmédia képes az üzenetek erősítésére. Ez szoros kapcsolatban áll a kapuőrzéssel. Az erősítés az a folyamat, melynek során a tömegkommunikáció bizonyos témáknak és személyeknek státuszt kölcsönöz azzal, hogy említést tesz róluk. A státuszadományozás pozitív és negatív hatású is lehet.

A koncentrikus körök modelljének legkülső köre az üzenet kiváltotta hatásokat foglalja magába.